Actualitate

Tarifele RCA, înghețate timp de şase luni. Vezi detalii

Proiectul de plafonarea a tarifelor RCA pe şase luni, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a fost publicat în dezbatere de Ministerul Finanţe. Autorităţile vor astfel să îngheţe temporar, pentru 6 luni, tarifele de primă practicate de asigurători pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de aceştia la data de 1 martie 2022, iar în situaţia în care tarifele de primă practicate la 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie, 2023 atunci asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă, ”astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări”.

Comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii.

În ultima perioadă a fost înregistrată o evoluţie ascendentă a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA, se arată în document, iar prin această măsură „se elimină potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor inclusiv ca urmare a inflaţiei şi a luării în calcul a ultimului tarif de referinţă publicat de către ASF în luna martie 2023”.

Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, arată potrivit proiectului de Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Depăşirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite şi practicarea comisioanelor de distribuţie la un nivel mai mare decât cel prevăzut de către asigurătorii RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul poate fi consultat AICI

”O soluţie temporară pentru remedierea stării de fapt o poate constitui îngheţarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 1 martie 2022, iar în situaţia în care tarifele de primă practicate în data de 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023 atunci asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări. Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor inclusiv ca urmare a inflaţiei şi a luării în calcul a ultimului tarif de referinţă publicat de către A.S.F. în luna martie 2023. Situaţia actuală poate fi încadrată ca şi situaţie de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei aşa cum acestea sunt stipulate în prevederile art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se arată în Nota de fundamentare.

Mai mult decât atât, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, astfel încât preţul final pe care aceştia urmează să îl plătească pentru achiziţionarea unei asigurări RCA, comisionul de distribuţie se va limita la un maximum de 8% din prima brută încasată.

”În acelaşi timp, având în vedere măsura îngheţării tarifelor de primă pe o perioadă de 6 luni şi faptul că primele încasate de către asigurători RCA trebuie să acopere obligaţiile care derivă din subscrierea riscurilor, deci implicit să plătească daunele produse în această perioadă, este necesară luarea unor măsuri care să conducă la acordarea unor despăgubiri stabilite la un nivel just, echitabil care să asigure protejarea asiguraţilor şi păgubiţilor. În acest caz, despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor încheiate în această perioadă trebuie să acopere costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat doar în situaţia în care acesta nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic”, se mai menţionează în document.

Echilibrul între drepturile şi obligaţiile părţilor în acest raport de asigurare – despăgubire trebuie să aibă în vedere respectarea legii privind evaluarea despăgubirilor acordate pe baza unui mecanism transparent care să conducă la acordarea unei despăgubirii juste şi echitabile. În aceste situaţii legislaţia trebuie să protejeze persoanele prejudiciate ca şi beneficiari finali ai drepturilor la despăgubire, dar şi asiguraţii având în vedere faptul că despăgubirile plătite de către asigurătorii RCA se regăsesc întotdeauna în costul viitoarelor contracte RCA.

Astfel, se introduc o serie de limitări în ceea ce priveşte preluarea acestei acoperiri având în vedere faptul că persoana vinovată sau asigurătorul RCA al acesteia nu pot fi ţinuţi responsabili să acorde despăgubiri persoanei prejudiciate pentru o perioadă de timp şi la o valoare nelimitată. Ca atare, în cadrul proiectului, s-a avut în vedere acoperirea acestui risc pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de reparaţie de către poliţie sau a documentului de intrare în reparaţie eliberat de către asigurătorul RCA, după caz, perioada fiind în concordanţă cu perioada de valabilitate a autorizaţiei de reparaţie emisă de către poliţie. Totodată, pentru vehiculele care nu se mai repară şi se încadrează în situaţia de dauna totală economică se aplică o limitare a valorii despăgubirii acordate ce este legată de nivelul valorii de piaţă a vehiculului avariat.

Se propune astfel şi instituirea unui mecanism transparent de stabilire a despăgubirilor acordate pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau o clasă inferioară în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

În acest caz, Guvernul poate interveni pentru o perioadă de timp limitată prin îngheţarea preţurilor astfel încât împrejurările care determină situaţia de criză să fie depăşită.

Tarifele de primă maxime adoptate prin prezenta hotărâre se vor aplica de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA pe o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

În anul 2022, prima medie anualizată RCA, în clasele de bonus-malus în care au fost emise poliţele, practicată de societăţile autorizate şi supravegheate de A.S.F. a înregistrat o creştere de aproximativ 34% pentru asiguraţi persoane fizice, respectiv de 45% pentru asiguraţi persoane juridice, comparativ cu prima medie înregistrată în anul 2021. Pe categorii de vehicule, prima medie RCA a înregistrat în anul 2022 comparativ cu anul 2021 o creştere de 33,4% pentru autoturisme persoane fizice, 55,6% pentru autovehicule transport marfă persoană fizică, 30,2% pentru autoturisme persoane juridice şi 68,5% pentru autovehicule transport marfă persoane juridice.

Comparativ cu semestrul întâi al anului 2021 (perioada anterioară retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.), prima medie anualizată RCA în clasele de bonus-malus în care au fost emise poliţele a înregistrat în luna februarie 2023 o creştere de 98% pentru asiguraţi persoane fizice, respectiv de 104% pentru asiguraţi persoane juridice, dintre care:

· + 92% pentru autoturisme persoană fizică

· + 126% pentru autovehicule transport marfă persoană fizică

· + 58% pentru autoturisme persoane juridice

· + 146% pentru autovehicule transport marfă persoane juridice

În ultima perioadă a fost înregistrată o evoluţie ascendentă a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA. Majorarea acestora şi practicarea unor tarife comparabile atât la încheierea contractelor RCA anuale, cât şi a celor subanuale, precum şi suprapunerea acestor practici cu politica majorităţii asigurătorilor de a nu oferi plata în rate la comercializarea contractelor RCA au apărut în contextul unei creşteri ample a preţurilor la energie şi materii prime înregistrate la nivelul economiei naţionale, ce se reflectă în costurile bunurilor de larg consum şi a serviciilor care generează în final dificultăţi financiare atât populaţiei, cât şi operatorilor economici care au obligaţia de a încheia asigurarea RCA pentru vehiculele aflate în proprietate.

Tarifele RCA valabile în martie 2022:

Etichete

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.