Actualitate

Cinci priorități de finanțare pentru infrastructură, prezentate la Bistrița

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, organism intermediar pentru POR 2014-2020, a organizat la Primăria Bistrița un eveniment prilejuit de lansarea a patru ghiduri de finanţare destinate drumurilor judeţene, eficienţei energetice pentru clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural, revitalizarea oraşelor şi infrastructură de turism.

Cele cinci priorităţi de finanţare lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pot atrage în regiune 214,05 milioane euro, au declarat la Bistriţa reprezentanţii ADR Nord-Vest în prezenţa primarului Bistriţei, Ovidiu Creţu.

Ghidurile prezentate se referă la priorităţile de investiţii: 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, precum şi Prioritatea 7.1. Investiţii în infrastructura de turism.

– Pentru Axa 6, prioritatea de investiţii 6.1. alocarea regională este de 113,89 milioane euro, prin care se va finanţa traseul regional de drumuri judeţene Transilvania Nord, proiect în parteneriat între cele şase consilii judeţene ale regiunii. Valorea eligibilă a proiectelor poate fi între 1.000.000 euro şi 50.000.000 euro, cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc între 16.05.2016 – 16.11.2016.

– Pentru Axa 3, prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, proiectele se vor depune între 16.05.2016 – 16.11.2016. Valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare poate fi între 100.000 – 5 milioane euro, iar beneficiarii sunt UAT din mediul urban. Alocarea regională este de 52,20 milioane euro.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv: îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic, modernizarea sistemului de încălzire, înlocuirea corpurilor de iluminat, implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice, înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune, lucrari de reparaţii la faţade , precum şi realizarea de strategii pentru eficienţă energetică. Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt 60% finanţare prin POR, 40% – UAT şi Asociaţia de proprietari.

– Axa 5, Prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural se adresează UAT-urilor, autorităţilor administraţiei publice centrale, unităţilor de cult, ONG-urilor sau parteneriatelor între aceste entităţi, iar finanţarea va fi acordată pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, precum şi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului.

Proiectele se vor depune între 25.05.2016 – 25.11.2016, iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 5 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. Alocarea regională este de 35,07 milioane euro.

– Prioritatea 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului – aici sunt vizate reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul oraşelor şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate. Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală a investiţiei este între 100.000 – 5.000.000 euro. Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi unităţile administrativ teritoriale din  mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ sau parteneriate între unităţile administrativ teritoriale şi judeţe, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. Depunerea de proiecte poate avea loc între 25.05.2016 şi 25.11.2016, iar alocarea pentru Nord-Vest este de 12,89 milioane euro.

– Prioritatea 7.1. Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilității şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism) are o alocare regională de 13,95 milioane euro.

Autorităţile locale pot depune proiecte de infrastructură de turism pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă şi maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 euro, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR. Cofinanţarea este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectele se vor depune între 01.06.2016 şi 02.12.2016.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS