Actualitate

Cu cât vor crește în 2020, la Bistrița, impozitele și taxele

Primăria Bistrița a stabilit impozitele şi taxele locale respectiv taxele speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiu în anul 2020, care vor fi supuse aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară din luna aprilie.

Impozite și taxe locale

”Executivul propune, pentru anul 2020, indexarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice cu rata inflaţiei. Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2020 s-a utilizat rata inflaţiei de 4,6% comunicată la data de 18.02.2019 pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice. Nivelul impozitului pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone nu va fi indexat întrucât nivelul acestui impozit a fost actualizat prin O.U.G. nr. 79/2017.

Executivul propune acordarea următoarelor facilităţi fiscale:

– acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;

– anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2019 mai mici de 40 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;

 – scutirea impozitului/taxei pentru:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

e) clădirile/terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

– scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,in conditiile in care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit;

– reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

În concluzie, prin aplicarea indexării impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei, valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2020 va fi cu aproximativ 650.000 lei mai mult faţă de anul 2019”, se arată în proiectul de hotărâre.

Taxe speciale

”Având în vedere aspectele legislative şi faptul că pentru perioada ce urmează, respectiv pentru anul 2020, se estimează menţinerea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor publice locale, executivul propune, pentru anul 2020, menţinerea la nivelul anului 2019 a taxelor speciale aprobate de Consiliul Local în anii precedenţi, cuprinse în anexele la proiectul de hotărâre iniţiat, cu excepţia taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă  şi în sărbătorile legale, care va creşte de la 120 de lei la 150 de lei, începând cu anul 2020.

Potrivit Legii nr. 227/2015 pentru anul 2020, executivul propune acordarea următoarelor facilități fiscale privind taxa de salubrizare:

– scutirirea de la plata taxei de salubrizare pentru următoarele categorii de persoane fizice:          

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

– reducerea cu 50 % a taxei de salubrizare datorate de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate

2 comentarii

  • Bai paparudelor din Executiv ! Si inflatia cine o produs-o ? Nu pesedeul din care faceti si voi parte ? Uitati-va cat costa combustibilul , oul, cartoful etc. Sa va mai dau bani pt. incompetenta voastra locala ? Cretule si cei 11 magnifici consilieri care stau cu ochii la pixul fermecat al primarului !!! Aduceti voi banii de acasa ca sa acoperiti inflatia. Aduceti banii cheltuiti gresit pe tampenii. Sa vedem inapoi la Bugetul consolidat banii de pe PUSCARIA (voliera) veveritelor din parc si care acuma este dezafectata, banii de la acel teren de fotbal din Sub -Cetate care ati fost obligati sa il desfintati si a costat mai mult de 65.000 lei, banii de la achizitii de materiale de la partia Cocos din Wonderland si care Curtea de Conturi va transmis deja porcaria facuta. De aici stam de vorba , nu sa ne mai cereti bani pt. incompetenta voastra. Nu aveti decat sa va restructurati si sa renuntati la niste procente din propriul buzunar. Ati urcat veniturile consilierilor nepermis , ce sa mai vorbim de venitul primarului si viceprimarilor etc, etc.

  • Un stat plim de incompetenti care nu stiu ce este profesionalismul. Bugetari asteapta sa vina data de salar si minivacantele dar uita sa si muncesca. Avem o tara in care 25 000 mii de romani renunta anual la cetatenia romana. Le este rusine ca sunt romani cu asemenea stat incompetent.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS