Actualitate

Cum se decontează cheltuielile pentru cei care găzduiesc refugiați din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor de hrană în sumă de 20 lei / zi / persoană găzduită.

ISU Bistrița-Năsăud informează că, pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale (primării) pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care se precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

  • O declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
  • Copie a actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele;

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 din HG nr. 336 / 2022.

Pentru refugiaţii din Ucraina cazaţi în căminele şcolilor şi universităţilor de stat și private, statul român decontează 50 lei/persoană/zi pentru cazare și 20 lei/persoană/zi pentru masă, pe o perioadă de până la 90 de zile. În locațiile pentru refugiaţi stabilite de comitetele județene pentru situații de urgență costurile aferente cazării se pot ridica la 100 de lei/zi/persoană. În cazul în care într-o singură cameră sunt cazate două sau mai multe persoane, valoarea maximă a cazării pentru acea cameră nu poate depăși suma de 230 de lei/zi. Instituțiile sau autoritățile publice, precum şi operatorii economici publici sau privați care găzduiesc refugiați pot deconta 50 de lei/zi/persoană.

Conform art. 1 din OUG nr. 15/27 februarie 2022, cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr 122/2006, privind azilul în România beneficiază în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetul județean pentru situații de urgență de asigurarea următoarelor utilități de primă necesitate pe perioada staționării temporare: hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală.

Repartizarea în spații de cazare a cetățenilor străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România se realizează, astfel:

  • În locațiile puse la dispoziție de către instituțiile sau autoritățile publice locale sau centrale

În locațiile stabilite de comitetul județean pentru situații de urgență puse la dispoziție de către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale ori de către operatorii economici publici sau privați sunt aprobate costurile necesare funcționării locației, respectiv cheltuielile cu utilitățile și cele necesare întreținerii spațiului în suma de 50 de lei / zi / persoană. Decontarea serviciilor prevăzute mai sus se efectuează pe baza documentelor justificative emise de unitatea care a asigurat spațiile de cazare. În vederea stabilirii documentelor justificative necesare decontării se vor încheia protocoale între inspectoratul județean pentru situații de urgență și instituțiile sau autoritățile publice locale ori operatorii economici publici sau privați care au pus la dispoziție locațiile stabilite de comitetul județean pentru situații de urgență.

  • După epuizarea locațiilor de mai sus se vor utiliza locațiile puse la dispoziție de către operatorii economici publici sau privați
  • cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în prealabil.

Conform art. 2, alin 1 din HG nr. 315 din 5 martie 2022, se aprobă valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetul județean pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, puse la dispoziție de către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale ori de către operatorii economici publici sau privați, în sumă de 50 de lei/zi/persoană.

  • cu care a fost realizată procedura de achiziție publică.

Conform art. 1, alin. (1) și (2) din HG nr. 315 din 5 martie 2022, în locațiile stabilite de comitetul județean pentru situații de urgență a fost aprobată valoarea maximă a costurilor aferente cazării în suma de 100 de lei / zi / persoană. În situația în care în aceeași cameră sunt cazate două sau mai multe persoane, valoarea maximă a cazării pentru o cameră nu poate depăși suma de 230 lei / zi. Achiziția serviciilor de cazare se realizează prin procedură de achiziție publică, conform Legii nr. 96/2006, privind achizițiile publice de inspectoratul județean pentru situații de urgență. Plata serviciilor de cazare se efectuează pe baza documentelor justificative emise de unitatea care a asigurat spațiile de cazare.

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS