Actualitate

Primăria Bistrița: Demararea procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General

ANUNŢ PUBLIC – Etapa I: Intenţia de demarare a procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General – Regulamentului Local de Urbanism, municipiul Bistriţa

Stimaţi cetăţeni,

Primăria municipiului Bistriţa,

În baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinului MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 şi a Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,

Anunţă cetăţenii despre intenţia realizării actualizării PUG şi RLU aferent municipiului Bistriţa.

Argumentare iniţiere:

Expirarea termenului de valabilitate începând cu luna noiembrie 2018, a PUG-RLU aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 136/14.11.2013 şi prelungit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 184/31.10.2018.

Planul Urbanistic General are caracter director şi de reglementare operaţională şi constituie baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

 • Evoluţia în perspectivă a localităţii;
 • Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
 • Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Planul Urbanistic General trebuie să cuprindă reglementări cu privire la:

 • stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 • zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
 • delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
 • modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;
 • zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
 • formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
 • precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;
 • zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
 • delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

Conform art. 21 alin. (1) din Ordinul nr. 233/2016, după etapa I urmează:

 • contractarea elaborării documentaţiei;
 • elaborarea studiilor de fundamentare;
 • elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;
 • elaborarea formei preliminare a documentaţiei de urbanism;
 • obţinerea de avize;
 • redactarea finală a documentaţiei;
 • aprobarea documentaţiei;
 • asigurarea caracterului public al documentaţiei PUG şi RLU aprobate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri la intenţia de elaborare a actualizării Planului Urbanistic General în perioada 02.11.2020 – 17.11.2020.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului, la numerele de telefon 0263-223923, 0263-224706, interior 170, sunt următoarele:

 1. Timoce Floare-Olivia – Serviciul Urbanism
 2. Malaicu Sabina – Serviciul Urbanism

Cei interesaţi pot trimite observaţii şi propuneri până la data de 17.11.2020 în scris, la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2, sau pe adresa de e-mail pugbistrita@primariabistrita.ro.

Răspunsurile la observaţiile transmise vor fi puse la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul primăriei care se va regăsi pe un afişier dedicat, pe pagina de internet www.primariabistrita.ro, persoană de contact Rus Cornelia, precum şi prin intermediul adresei electronice de corespondenţă a solicitanţilor precizate de aceştia, în maxim 10 zile după perioada de consultare.

Prezentul anunţ se afişează:

 • la sediul primăriei şi la panourile de afişaj din municipiul Bistriţa;
 • pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa.

PRIMAR, IOAN TURC

36 comentarii

 • Mulți cetățeni ai Bistriței care lucrează afară și-au construit case pe terenul lor și cu banii lor și nu ca alți cu terenul și cu banii furați de la stat.

  Ei sunt primi interesați de acest plan fiindcă în cartiere lor străzile nu sunt asfaltate, nu sunt scoli, nu sunt grădinițe etc.. toate utilitățile și le-au adus ei. Ei plătesc și și-au plătit impozitele normal ani la rând deși primăria nu a făcut absolut nimic în cartierele lor.

  Termenul de 17 moiembrie până la care pot depune doleianțele lor este exagerat de scurt, până atunci nici măcar nu vor afla de acest lucru ce să mai spunem să mai redacteze o doleanță să o trimită și să ajungă la primărie la timp.

  Nu era mai bine ca mai înainte primarul să trimită o scriosoare la toate adresele unde sunt costruite case noi ( adică case construite după anul 1990) după care să aștepte un timp rezonabil răspunsurile de la proprietarii de case.

  Graba asta și termenele acestea foarte scurte pentru trimiterea observaților seamănă tare cu niște de „DEDIDICAȚI” pentru oarece dezvoltatori și firme de case acolite ale primarului.

 • Actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Bistrita în conformitate cu orientările din programul noii administratii locale alese este o măsură necesară la început de mandat. Această actualizare include si Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) care este un document strategic de dezvoltare, complementar Planului Urbanistic General (PUG), având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport în oras. In acest sens, primul lucru ar fi inchiderea inelului central de circulatie pentru centru istoric sau oraşul vechi alcătuit din străzile: Dr.Ioan Ratiu- Odobescu- Gării- Bul.Republicii-Bistricioarei-RomanC.Vivu-Vasile Conta-Codrisor- Podul Budacului. Pentru asta ar fi necesară prelungirea strazii Vasile Conta printre sediile Electrica-furnizare si Aquabis, si apoi construirea unui pod peste râul Bistrita , prin fata fostei uzine electrice, pentru legătura cu strada Codrisor. Acest pod care ar putea fi numit „Podul Morii”, amintind de Piata Morii din apropiere dar si de existenta unei mori de apă pe fostul „canal al morii”, ar crea si posibilitarea trecerii circulatiei auto din zona parcului pe malul stâng al râului Bistrita pe strada Codrisor până la Podul Budacului. Pe acest inel central se află cele mai multe institutii de interes local sau judetean, precum Palatul de Justitie, Biblioteca Judeteană, Liceul de Muzică, Directia de Statistică, Palatul Postei, Arhivele Statului, Inspectoratul de Politie, Colegiul National „Andrei Muresanu”, Colegiul National „Liviu Rebreanu”, Prefectura, Sala Polivalentă, Stadionul „Jean Pădureanu”, Strandul „Codrisor”, etc.
  Pe de alta parte, pentru descongestionarea circulatiei din oras ar fi nevoie de mai multe „coridoare” de legatură intre Viisoara si Unirea. In acest sens, trebuie luată in serios amenajarea traseului numit „Linia Albastră” intre Sărata si Unirea, pe malul stâng al râuluiBistrita. De asemenea, merită atentie si solutia sugerată de primarul Ioan Turc prin care propunea amenajarea unui drum de viteză, pe lângă calea ferată, între Sărata şi Unirea.
  Vezi: https://timponline.ro/orasul-este-mutilat-si-sufocat-spune-ioan-turc-ce-solutii-propune/

 • Să fie interzisă constructia de blocuri și de obiective industriale lângă case.

  Să fie permisă construția de blocuri, clădiri de birouri, hale idustriale sau alte obiective industriale numai dacă au minim o distanță de 500m DE LA ÎNPREJMUIREA UNEI CASE de locuit asfel încât arhitecți, experții si avocați să nu poată să găsească tot felul de chichițe ba că este dincolo de strada, ba că este dincolo de șant, ba că este în alt UTR, ba pur și simplu să spună că iarna ninge și atunci dezvotatorul are voie să construiască nasolia lui de bloc (etc…) în ușa casei tale.

 • Îmi place mult poza de gardă atașată la acest articol cu cartierul de case Compozitorilor și lafel casele de cealaltă parte a străzi Calea Clujului. Mai sunt multe case faine și după intersecția cu Drumul Sigmirului spre Viișoara care nu sunt încadrate în această fotografie.

  • Da acelea sunt zonele active ale orașului.
   Singura școală nouă din Bistrița este construită de privați în cartierele de la Soare este vorba de Liceul Logos.
   Privați și-au dat seama unde se dezvoltă orașul numai cei din primărie nu pot să-și miște fundul de pe pietonal să vadă unde este acum nevoie de noi obiective.

  • Pe terenul unde a fost fabrica de Teracotă este foarte bine să fie construit un stadion de Rugby și un parc în jurul lui.

  • În PUG-ul actual pe Drumul Dumitri Vechi undeva după cartierul Panoramic este prevăzut construirea unui Campus Universitar, până acum cei din primărie etc… nu au reușit să construiască nicio instituție nouă de învățământ. Locația de pe Drumul Dumitri Vechi este cea mai potrivită pentru un Campus Universitar și trebuie păstrată și în noul PUG, Campusul Universitar nu trebuie mutat în Parcul Industrial Bistrița din Sărata unde nu va merge niciun student fiind mai ușor de ajuns la o Universitate din Cluj decât în parcul industrial Bistrița.
   Parcul Industrial Bistrița Sud cum scrie și în denumirea lui trebuie să rămână doar pentru industrie nu și pentru alceva.

 • Inaintea votarii PUG-ului , primarul si CL au obligatia sa initieze Dezbatere Publica si sa prezinte bistritenilor proiectul CADASTRULUI VERDE facut de Cretu si Psd-ul din Primarie pe repede inainte , mosmondrit de frica unei amenzi usturatoare care era pregatita de Garda de Mediu.

 • Sunt câteva UTR-uri în care acum 90% din acoperirea terenului este cu case de locuit ele trebuie in noul PUG transformate din zone pentru locuințe P+1 și obiective industriale și în noul PUG trebuie să fie doar zone unde sunt permise case individuale P+1 și magazine:
  – cartierul Henri Coandă care este situat între străzile Subcetate-Slavici, Drumul Dumitri Vechi și Calea Ferată
  – cartierul Simion Mândrescu situat între străzile Drumul Dumitri Vechi și Lucian Blaga și Calea Fetată. În acest cartier odată cu falimetul Rosyiaris 90% din teren este ocupat de case P+1.
  -cartierul Compozitorilor situat între strada Sigmirului, Calea Ferată și Viișoara. Se vede și în poza din articol că în acest cartier 90% din teren este ocupat de case P+1.

 • Marele „burg” Bistritz nu are nici măcar un Mall, ce are acum sunt niște Retaiĺ Park nu sunt Mall-uri.
  Un Mall adevărat așa cum scrie la carte este necesar să fie construit pe strada Simion Mândrescu acolo unde a fost Rosyaris.

  • @Hans Gottebauer
   Este o propunere foarte bună cu Mall-ul pe strada Simion Mândrescu.
   Acolo trebuie prevăzută în PUG și realiarea unui teren de sport cu pistă de atletism olimpică așa cum este prevăzut în contractul cu Roseyarms. Acest teren să fie dotat pentru diferite sporturi altele decât fotbal.

 • Doleanță: construirea unei săli pentru volei și a unei săli cu pereți pentru cățărare sportivă pe terenul unde a fost centrala Proditerm.

 • Pentru a evita aglomerația din fața de la Dedeman trebuie realizată unirea străzilor Copozitorilor și Gheorghe Dima cu strada Tudor Jarda , precum și prelungirea strazi Gheorghe Dima până pe Calea Clujului în spatele stației de benzină Petrom,

 • În UTR 27 cartier Henri Coandă trebuie prelungită strada Huniazilor până în strada Drumul Dumitri Vechi (extensie) ineresecția realizânduse în dreptul străzii Florilor.

  Trebuie unită strada Poienii cu strada Drumul Dumitri Vechi (extensie).

  Deasemenea trebuie realizat un pasaj pietonal peste calea ferată în dreptul străzii Florilor deoarece mulți copii din cartierul Henri Coandă merg pe acolo la școala Generală nr. 4, acum părinți au fost siliți să facă niște trepte de lemn improvizate pentru ca copii care merg la școală să poată SĂRI gardul făcut anul trecut pe strada Colibiței fără a fi lăsată nicio porțiune liberă de trecere pentru copii.

 • Rezalizarea unei conexiuni directe dintre străzile Tărpiului și Matei Corvin printro stradă de categoria a II-a sau a III-a, aceasta numinduse stada Mircea cel Bătrân.

  Realizalizarea unei intersecții pe nou creata stradă Mircea cel Bătrân cu De410(P) . Propunem cq strada De410(P) să fie de de categoria a II-a sau a III-a și să poarte denumirea de Sarmisegetuza.

 • Construirea unui pod peste râul Bistrița, din zona poligonului spre Valea Ghinzii.
  Construirea de piste de biciclete, culuar pentru alergare din zona podului de la Unirea, pe promenada-digul râului Bistrița pana în cartierul Viisoara și conexiuni spre Wonderland, RetryParc, Parcul Municipal etc.

 • Propunem un traseu pentru o stradă colectoare de categoria a III-a între strada Tărpiului și DN 17C care să cuprindă De 408(P) și care poate să se numească strada Vlaicu Vodă.

 • Si eu propun :apa si canalizare,gaz,asfalt pt staziile „laturarnice”din Unirea.Cred ca sunt importante din moment ce platim aceleasi taxe si imppzite ca cei ce deja le au

 • Este nevoie să fie introdus în PUG Bistrița a unui pasaj peste calea ferată pentru autovehicule între stăzile Gheorghe Bogza și Grigore Pletosu.

  Pe acest pasaj putem ajunge mai ușor la centrele comerciale și asfel se va și reduce și traficul din intersecțile de pe Calea Moldovei.

 • Nici dracu nu va baga-n seama pe nici unul care guitati acolo. Eventual doar cei organizati de la B-ta Civica adica Chereji, Balan , Silivan, Miclea. Restul sunteti pe langa atata timp cat nu ati participat la sedinte de Cl si nu ati intrat in focul luptelor cu edilii.

  • @sica-vasilica
   Tocmai cometariul tău dovedește că propunerile Bistrițenilor din acest articol sunt băgate în seamă.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.