Actualitate

Modificări în sistemul de atribuire a locurilor de parcare. Procedură de rezervare online

Consiliul Local Bistrița dezbate în ședința din 23 martie un proiect care modifică hotărâri din 2009 și 2012 privind aprobarea administrării şi amenajării parcărilor proprietatea publică a municipiului.

Până în martie 2012, erau atribuite 4.300 locuri de parcare, iar în perioada 2012-2016 au mai fost atribuite aproximativ 5.500 de locuri de parcare de reşedinţă în diferite zone. Cetățenii au depus sesizări cu privire la diverse probleme întâlnite, astfel că regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă va fi modificat.

Cele mai importante propuneri sunt cele cu privire la modificarea ordinii de priorităţi în baza căreia sunt analizate solicitările pentru locuri de parcare de reşedinţă, respectiv:

– la prioritatea I.A. vor intra persoanele fizice care dețin un spațiu de locuit în zona parcării care face obiectul procedurii de atribuire şi care deţin în proprietate sau folosinţă un autoturism/autoutilitară înscrisă în municipiul Bistriţa sau în altă localitate din ţară, cu condiţia ca impozitul pentru autoturism să fie achitat în municipiul Bistriţa. Iniţial puteau fi încadrate la această prioritate doar persoanele fizice care deţin un autoturism înscris la adresa de domiciliu a solicitantului sau la altă adresă din municipiu.

– la prioritatea a II-a vor intra persoane juridice care dețin un spaţiu, cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie, în blocurile de locuit din zona parcării de reşedinţă şi care deţin un autoturism/autoutilitară înscris în municipiul Bistriţa sau în altă localitate din ţară, cu condiţia ca impozitul pentru autoturism să fie achitat în municipiul Bistriţa. Iniţial intrau la această prioritate persoanele juridice care deţineau un apartament în zone parcării sau aceau sediul firmei într-un apartament situat în zona parcării care aveau în proprietate un autoturism înmatriculat în municipiul Bistriţa sau la o altă adresă din România sau străinătate. Modificarea a intervenit ca urmare a introducerii solicitanţilor care deţin autoturisme înscrise în străinătate la prioritatea a IV-a

– la prioritatea a III-a vor intra persoanele fizice sau juridice care deţin un spaţiu, cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie, în blocurile de locuit din zona parcării de reşedinţă şi care solicită loc de parcare pentru al doilea autoturism/autoutilitară deținut, care în regulamentul anterior erau încadraţi la prioritatea a IV-a.

De asemenea, se propune asigurarea gratuităţii parcării doar pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat sau persoanelor care au în întreținere o persoană încadrată într-o grupă de handicap accentuat sau grav, domiciliată la adresa solicitantului, spre deosebire de vechiul regulament care prevedea gratuitate pentru persoanele încadrate în orice grad de handicap.

Se mai propune introducerea militarilor veterani ca beneficiari ai gratuităţii la plata parcării de reşedinţă, raportat la prevederile legislaţiei aplicabile.

A fost introdusă procedura de rezervare online a unui loc de parcare, care poate opera doar pentru locurile de parcare rămase libere în zonele de parcare de reşedinţă în care au fost atribuite locurile prin procedura iniţială de atribuire, în şedinţă publică. Locurile de parcare de reședință rămase libere în zonele atribuite vor fi vizualizate în sistem informatic pe site-ul Primăriei Bistrița, după alegerea locului de parcare şi efectuarea rezervării persoana interesată are posibilitatea să încarce toate documentele necesare atribuirii locului de parcare pe aplicaţie, sau acesta poate să se prezinte cu documentele în termen de trei zile lucrătoare la Primăria Bistrița – Direcția Patrimoniu, pentru validarea rezervării locului de parcare dorit. Dacă documentele transmise online sau înregistrate la registratura Primăriei Bistrița – Direcția Patrimoniu sunt complete şi conforme cu regulamentul, se va efectua validarea rezervării, după care se achită taxa de parcare aferentă perioadei de valabilitate rămasă până la expirarea taxei. În cazul în care persoana care a făcut rezervarea nu încarcă documentele necesare atribuirii locului de parcare prin aplicaţia online și nici nu le prezintă la registratura Primăriei Bistrița – Direcția Patrimoniu, în termenul stabilit va pierde dreptul de rezervare, locul de parcare respectiv devenind din nou liber.

De asemenea, s-a introdus posibilitatea rezervării locurilor de parcare din parcările de reşedinţă rămase libere în urma şedinţelor de atribuire, de către persoane juridice care au sediu sau punct de lucru într-un bloc de locuinţe arondat zonei de parcare, prin încheierea unui contract de rezervare, la tariful stabilit prin hotărâre a Consiliului Local, respectiv 600 lei/an/loc de parcare. Contractul de rezervare dă dreptul utilizării locului de parcare între orele 8.00 – 18.00, prin amplasarea unei plăcuţe de rezervare care va conţine intervalul orar stabilit, după acest interval locul putând fi utilizat de alte persoane.

Locurile de parcare din parcările de reşedinţă rămase libere în urma şedinţelor de atribuire/licitare pot fi atribuite şi persoanelor fizice care locuiesc în locuinţe individuale, situate în vecinătatea zonelor de parcare de reşedinţă, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, la tariful stabilit prin hotărâre a CL.

Regulamentul a suferit modificări cu privire la dezafectarea plăcuţelor de rezervare a locurilor de parcare, respectiv locul de parcare va rămâne liber prin neplată, după trecerea unui termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii tarifului, iar locurile de parcare rămase libere vor putea fi atribuite altor persoane fizice/juridice, în ordinea înregistrării cererilor, atât prin registratura primăriei cât şi prin procedura rezervării on-line a acestora, chiar dacă plăcuţa de rezervare nu este demontată.

Se propune şi reducerea taxei de refacere şi remontare a plăcuţelor, respectiv de la 50 lei la 30 de lei, indiferent de motivul unei astfel de solicitări.

Va fi introdusă o clauză expresă conform căreia Primăria Bistriţa nu răspunde de eventualele daune intervenite în urma unor evenimente de circulaţiei sau de orice altă natură, în timp de autoturismul este parcat în locul de parcare pentru care se achită taxa de parcare, datorită solicitărilor de plată a daunelor cauzate autoturismelor pe perioada staţionării în locurile de parcare.

De asemenea, au fost reanalizate şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată, raportat la solicitarea consilierilor locali PER de renunţare la art.13 cu privire la utilizarea parcărilor cu plată prin încheierea unui contract de rezervare. Regulamentul dă posibilitatea persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în zona de parcare să rezerve locuri de parcare pentru clienţi, cetăţeni ai municipiului Bistriţa interesaţi de activitatea societăţii. Rezervarea operează de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 18.00, după care locurile pot fi utilizate de orice persoană. Dintr-un număr de aprox. 900 de locuri de parcare cu plată, doar 13 sunt rezervate, respectiv un procent de 1,5%, în principal sedii bancare pentru maşinile de transport valori şi clienţi, precum şi agenţi comerciali. Astfel, se propune modificarea art.13 la alin. 5 cu privire la amplasarea dispozitivului de rezervare, stabilind dimensiunea de maxim 60 x 60 cm şi obligaţia de a conţine date cu privire la denumirea beneficarului, intervalul orar de rezervare şi perioada de valabilitate a contractului.

Se mai propune şi completarea art.16 cu o literă nouă, lit.h, privind inscripţionarea pe carosabil a numărului de înmatriculare a unui autoturism sau a cuvântului „rezervat”, ca şi contravenţie şi implicit a art.17 cu privire la instituirea unei sancţiuni cu amendă de 1.000 lei pentru aceasta.

Modificările şi completările vor intra în vigoare începând cu data adoptării hotărârii de către CL.

Aici toate detaliile: Anexa – Regulament parcari

2 comentarii

  • online…online… dar nu orice online!!! Online numai pentru locurile ramase libere….dupa procedura iniţială de atribuire, în şedinţă publică. :))) FANTASTIC!!!
    de ce nu pot online sa-mi rezerv locul de parcare … imi selectez categoria, incarc docomentele… si de aici Dumnezeu cu mila, angajatii primeriei nu au decat sa listeze, sa verifice… etc… online sa fie prima atribuire…dupa aia nu au decat sa faca oricate sedinte publice or vrea!!!
    Nu asta se incurajeaza… sa mearga treburile cat mai repede, nu se incurajeaza debirocratizarea???
    sau se incurajeaza in continuare statul la coada si inghesuiala???

  • Da scrie ca auprima prioritate cei cu domociliul in zona parcarii iar mie mi s-a spus ca nu poate sa ia de la cel cu doua locuri pe apartament desi are a treia prioritate,sau cel ce vine din alta zona .
    Atunci de ce mai da prioritate?Primaria face sa ne certam pentru parcari.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS