Actualitate

Sesiune de admitere în școlile de poliție, jandarmi și pompieri. Vezi detalii

În perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizează o nouă sesiune de admitere în cele 6 unități de învățământ preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești.

Numărul de locuri, defalcat pe specializări, este următorul: 1.592 pentru agenți de poliție, 225 pentru agenți de poliție de frontieră, 551 de locuri pentru subofițeri de jandarmi, 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pentru specializarea maistru militar auto.

Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare[1], în perioada 2-14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Unitățile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite aceste cereri. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, astfel:

– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

– Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

– Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

– Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

– Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

– Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor în data de 9 octombrie 2021, iar rezultatele obținute vor fi postate pe site-ul oficial al unităților de învățământ.

Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 11 – 31 octombrie 2021.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 3 noiembrie 2021.

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ , iar ulterior pe site-urile inspectoratelor generale și ale fiecărei instituții de învățământ:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, arma Poliție – http://www.scoalapolitie.ro/

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, arma Poliție – http://www.scoalapolcj.ro/

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, arma Jandarmerie – http://www.scoaladragasani.ro/

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, arma Jandarmerie – https://www.jandarmeriafalticeni.ro/

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, arma Pompieri – http://www.scoaladepompieri.ro/ .


[1]  – pentru Inspectoratul General al Poliției Române – la inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

    – pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – la toate unitățile cu structură de resurse umane (inspectoratele județene de jandarmi, centrele de formare, grupările mobile, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, alte unități cu structura de resurse umane), cu excepția școlilor postliceale de la Drăgășani și Fălticeni și a structurii de resurse umane din aparatul central al IGJR

   – pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – inspectoratele teritoriale de poliție de frontieră, serviciile teritoriale de poliție de frontieră, Garda de Coasta, Baza de Reparații Navale Brăila și structura de resurse umane din aparatul central al IGPF, iar în cazul candidaților care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat la inspectoratele de poliție județene din județele în care au domiciliul

– pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – inspectoratele pentru situații de urgență județene și ISU-BIF (București – Ilfov)

S-a dat startul înscrierilor pentru școlile de subofițeri de jandarmi din țară

Începând de joi, 2 septembrie 2021 demarează o nouă sesiune de înscriere pentru cei care doresc să devină jandarmi.
Astfel, la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani sunt scoase la concurs un număr de 288 locuri (din care: – 255 I.G.J.R.; 1 I.G.Av.; 3 D.G.L.; 1 D.G.P.I.; 3 D.G.C.T.I.; 2 Comenduire; 15 S.P.P.; 8 S.I.E. ) Dintre cele 255 de locuri pentru I.G.J.R., 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 2 celor de altă minoritate.
La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni sunt scoase la concurs 263 locuri (din care: – 250 I.G.J.R.; 4 I.G.Av.; 1 D.G.P.I.; 8 S.I.E.) Din cele 250 de locuri pentru I.G.J.R., 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 2 celor de altă minoritate.
La Școala Militară de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești sunt scoase 2 locuri pentru I.G.J.R. (maistru militar auto)

Data limită de depunere a cererilor de înscriere este 14.09.2021, inclusiv iar data limită de depunere a dosarelor este 22.09.2021, inclusiv.

Pentru a urma cursurile școlilor militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani sau Fălticeni trebuie îndeplinite anumite condiții.
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 20.09.2021, la o dată și într–o locație ce va fi anunțată ulterior (prin postarea în timp util pe pagina de internet a unității).
Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 29.09 – 05.10.2021 la sediul Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj–Napoca, conform unei planificări ce va fi anunțată ulterior (prin postarea în timp util pe pagina de internet a unității).
Proba de verificare a cunoștințelor se va susține în data de 09.10.2021, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița–Năsăud (într–o locație ce va fi anunțată ulterior), de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Examinarea medicală se va realiza în perioada 11 – 31.10.2021, pentru candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Sunt declarați „Admis candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor şi proba de evaluare a performanţei fizice şi sunt evaluate ca note de la 1 la 10 în cazul probei de evaluare a cunoştinţelor, şi de la 5 la 10, respectiv ,,NEPROMOVAT”, în cazul probei evaluare a performanţei fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.
Mai multe informații puteți obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița–Năsăud (Biroul Resurse Umane) – tel. 0263.239733, int. 24535 sau 24536.

Informații suplimentare

Condiții și criterii specifice de recrutare:
Condițiile legale de recrutare pentru persoanele care intenționează să susțină examen de admitere în instituțiile de învățământ, sunt următoarele:
– să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris și vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exercițiu;
– să fie „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihic;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs;
– să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
– să nu fi fost destituiți dintr–o funcție publică sau să nu fie încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs;
– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
– să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale U.E. în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare dintr–o instituție de învățământ.
Dosarul de candidat trebuie să conțină:
1. Cererea de înscriere (Anexa nr. 1 – se descărcă de pe site-ul I.J.J. Bistrița–Năsăud – secțiunea admitere – şi se depune (după completare) exclusiv în format electronic la adresa: ru@jandarmeriabistrita.ro;
2. Diploma de bacalaureat (copie) sau adeverință care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidații care au absolvit în anul în curs;
3. Foaia matricolă (copie);
4. Următoarele documente în copie:
– act de identitate;
– carnet de muncă sau adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul);
– livret militar (dacă este cazul);
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– certificate de naștere pentru candidat(ă), soție/soț și fiecare copil;
– hotărâre judecătorească privind starea civilă (la divorț – dacă este cazul);
5. C.V. Europass (Anexa nr. 2);
6. Autobiografia (Anexa nr. 3);
7. Tabelul nominal cu rudele candidatului (Anexa nr. 4);
8. Cazierul judiciar pentru candidat;
7. Adeverință medicală (Anexa nr. 5) – eliberată de către medicul de familie;
8. Consimțământul informat (Anexa nr. 6);
9. Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptare a condițiilor de recrutare (Anexa nr. 7)
10. Două fotografii tip b.i/c.i. (¾ color);
11. O fotografie 9/12 color;
12. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia/minoritatea romă, maghiară sau altă minoritate (dacă este cazul) – (Anexa nr. 8);
13. Două dosare plic.

Pentru a putea fi certificate pentru conformitate cu originalul, toate copiile se prezintă însoțite de original (excepție fac copiile legalizate)! Toate anexele se pot descărca de pe pagina de internet a I.J.J. Bistrița–Năsăud – secțiunea „Admiteri” sau se ridică de la Biroul Resurse Umane al I.J.J. Bistrița–Năsăud, din municipiul Bistrița, strada Romană, nr. 17A.

Vrei să devii pompier?

Dacă dorești să faci parte din echipa salvatorilor te poți înscrie pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri alocate Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.Persoanele care îndeplinesc condițiile și criteriile necesare pot depune cererea de înscriere, în perioada 02 – 14 septembrie (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare (inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, în funcție de domiciliul sau reședința înscris/ă pe cartea de identitate a candidatului).

02-14 septembrie – depunere cereri înscriere (online);

20 septembrie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică;

22 septembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare;

29 septembrie-05 octombrie – evaluarea performanțelor fizice;

9 octombrie – susținerea probei de evaluarea a cunoștințelor;

11-31 octombrie – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Mai multe detalii: https://www.igsu.ro/InformatiiPublice/Admiterehttps://bit.ly/anunț_recrutare_Școala_de_pompieri

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS