Actualitate

Pericol de accidente la CN ”Liviu Rebreanu” din cauza acoperişului deteriorat

Membrii Colegiului prefectural au aprobat vineri planul de măsuri pentru soluţionarea problemelor identificate la nivelul unităţilor şcolare, în urma verificărilor efectuate de comisia de control constituită prin ordin al prefectului. Clădirea principală a Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" necesită în regim de urgenţă lucrări de reabilitare a acoperişului, existând riscuri de accidente.

În raportul prezentat de Elisabeta Ilovan, consultant la Cancelaria Prefectului, se precizează că la majoritatea imobilelor verificate în care se desfăşoară activităţi educative au fost efectuate lucrări de zugrăvire. La 58 de imobile cuprinse în programele guvernamentale, din perioada 2006-2008, lucrările de investiţii, reabilitări şi utilităţi, aflate în diferite stadii de execuţie, erau sistate din cauza lipsei fondurilor.

Imobilele în cauză permit în prezent desfăşurarea procesului de învăţământ cu unele  dificultăţi  generate de nefinalizarea grupurilor sanitare din imobile a instalaţiilor electrice şi de încălzire, precum şi organizarea unor săli de clasă în laboratoare şcolare.

Clădirea principală a Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” necesită în regim de urgenţă lucrări de reabilitare a acoperişului, existând riscuri de accidente.

La data verificării mobilierul pentru clasa 0  a fost achiziţionat la majoritatea unităţilor de învăţământ, cu mici  excepţii  (Şcoala Generală nr. 3 Bistriţa, Şcoala Gimnazială ”Dariu Pop” din Măgura Ilvei).

La majoritatea unităţilor verificate, clasa 0 urmează să îşi desfăşoare activitatea în regim de simultaneitate. La nivelul judeţului dintr-un număr de 149 clase pregătitoare, numai 45 de clase pregătitoare vor fi clase omogene.

Manualele şcolare au fost achiziţionate în  totalitate. Rechizitele pentru cazurile sociale au fost livrate parţial, urmând ca activitatea să fie încheiată până la sfârşitul lunii septembrie.

Aprovizionarea cu combustibil este realizată în procent de peste 80% la unităţile de învăţământ la care agentul termic este asigurat de sobe sau centrale cu lemne.

Există 76 microbuze şcolare din care 62 sunt în stare de funcţionare,  respectiv 47 în proprietatea primăriilor şi 15 în proprietatea şcolilor. Probleme deosebite s-au constatat la microbuzele şcolare primite direct de către şcoli care la data verificării  în majoritatea cazurilor nu aveau şofer angajat. În cazul a 5 primării, s-au făcut demersuri pentru angajarea unui şofer pentru microbuzele din proprietatea acestora, respectiv: Budacu de Jos, Ilva Mică, Miceştii de Cîmpie, Parva şi Milaş. Atât autorităţile publice locale, cât şi conducerea unităţilor şcolare care au în proprietate microbuze, urmează să facă demersuri necesare pentru autorizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 27/2011 privind transporturile rutiere.

Din totalul de 387 unităţi şcolare, 242 sunt autorizate sanitar. Cauzele principale ale neautorizării şcolilor sunt: lipsa apei curente, funcţionarea în clădiri care nu permit circuitul funcţional prevăzut în normele legale în vigoare, lipsa alimentării cu energie electrică, imobile aflate în lucrări de reabilitare.

O problemă o constituie realizarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare, în special a imobilelor vechi sau unde există lucrări în derulare.

La toate unităţile de învăţământ există spaţii pentru depozitarea produselor alimentare ce se distribuie elevilor în baza OUG nr. 96/2002, cu modificările şi completările ulterioare (lapte şi corn), inclusiv dotările necesare (frigidere, rafturi, dulapuri, navete etc).

Din totalul de 387 de unităţi de învăţământ, la 117 unităţi se asigură paza cu paznici, la 76 de unităţi se asigură paza cu sistem video, la 54 de unităţi se asigură paza cu sistem de alarmă,  140 de unităţi  nu au  asigurată paza;

Paza la unităţile de învăţământ verificate situate în centrul de comună se asigură cu sisteme de alarmă sau cu sistem video. La celelalte unităţi de învăţământ paza este asigurată numai pe timpul desfăşurării procesului de învăţământ prin cadrele didactice de serviciu sau personalul auxiliar, unde există;

Principala problemă a asigurării pazei unităţilor de învăţământ o constituie lipsa de finanţare, inclusiv lipsa personalului.

La 22 unităţi de învăţământ există  unităţi comerciale de incintă.

Printre propunerile pentru soluţionarea  problemelor constatate se numără:

– analizarea  stadiului execuţiei lucrărilor începute în perioada 2006-2008 la unităţile de învăţământ din judeţ, de către factorii implicaţi (autorităţi publice locale, directorii de şcoli) şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Instituţiei Prefectului în vederea identificării priorităţilor şi posibilităţilor de finanţare;

– analiza situaţiei imobilelor în care au funcţionat unităţi de învăţământ, iar în prezent sunt închise ca urmare a comasării şi identificării unor destinaţii noi de către conducerea şcolii împreună cu autorităţile publice locale, cu avizul ISJ;

– asigurarea sprijinului necesar conducerii unităţilor de învăţământ  de către autorităţile publice locale pentru realizarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare, finalizarea lucrărilor de curăţenie, repararea împrejmuirilor şi verificarea instalaţiilor termice şi a celor sanitare;

– prelevarea probelor de apă pentru unităţile de învăţământ care nu au asigurată alimentarea cu apă din reţeaua publică şi depunerea acestora la DSP în vederea efectuării analizelor necesare;

– continuarea acţiunilor de control, la unităţile de învăţământ care au  cantine, internate  şi unităţi comerciale  de incintă, către DSP şi DSVSA,  pe linia  respectarii normelor legale privind respectarea normelor de igienă şi siguranţa alimentelor;

– monitorizarea de către ISJ a finalizării lucrărilor de curăţenie şi amenajare a sălilor de curs, a aprovizionării cu rechizite şcolare, precum şi actualizarea regulamentelor de ordine interioară;

– reanalizarea sistemelor de pază pentru fiecare unitate de învăţământ de către directorii de şcoli în colaborare cu primarii şi reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi identificarea unor soluţii pe plan local;

– clarificarea  cu conducerea unităţilor de învăţământ şi a Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului a posturilor necesare pentru încadrarea şoferilor pentru autobuzele primite direct de către şcoli;

– verificarea trecerilor de pietoni situate în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ (marcare, semnalizare, semaforizare) situate pe drumurile naţionale.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS