Până când se plătesc obligațiile fiscale aferente lunii noiembrie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că obligaţiile fiscale aferente lunii noiembrie 2018 se declară şi se plătesc astfel: Până vineri 21 decembrie 2018: Formular 100 – Declaraţia privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 112 – Declaraţia privind obligațiilede plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a […]

”Curățenia de toamnă” în Bistrița: Ce obligații aveți

Primăria Bistrița desfășoară în perioada 15 octombrie-15 noiembrie Programul ”Curățenia de toamnă”, obligatorie pentru toţi cetăţenii, asociaţiile de proprietari/locatari, agenţii economici, instituţiile şi autorităţile publice care domiciliază, au sediul şi/sau îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului. Conform dispoziției primarului, persoanelor fizice şi juridice menționate le revin următoarele obligaţii: a) să asigure curăţenia şi întreţinerea locuinţelor, sediilor şi […]

Lucruri mai puţin cunoscute despre drepturile şi obligaţiile profesorilor şi părinţilor

Profesorii nu pot fi înregistrați audio sau video în timpul cursurilor, scrie în Legea educației naționale nr. 1/2011, în regulamentele specifice, în contractul individual de muncă și în contractele colective de muncă unde sunt menţionate drepturile și obligațiile personalului didactic din învățământul preuniversitar. Conform documentelor citate, în timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de […]