Economie

Finanţele informează

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud face precizări cu privire la declaraţiile care trebuie depuse la Fisc de către contribuabili până la 5, respectiv 10 aprilie şi le reaminteşte acestora că s-a extins sfera de impozitare şi la persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa Năsăud informează contribuabilii că, până vineri, 5 aprilie a.c., inclusiv, trebuie depusă la Fisc Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.

Obligaţia depunerii formularului 092 o au persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Obligaţia este reglementată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că, până în 10 aprilie a.c., inclusiv, trebuie depusă la Fisc următoarele declaraţii:

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 2.296/2007;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna/trimestrul calendaristic, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152, alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa – Năsăud, reaminteşte  contribuabililor că, începând cu 1 februarie 2013, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, s-a extins sfera de impozitare şi la persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.  

Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual s-au într-o formă de asociere din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Categorii de venituri neimpozabile

Sunt neimpozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică sunt venituri neimpozabile.

Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative a masei lemnoase exploatate în regie proprie potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, sunt venituri neimpozabile.

Totodată sunt exceptate de la impozitare veniturile realizate în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetale

Suprafaţă

Cereale până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha
Cartof până la 2 ha
Sfeclă de zahăr până la 2 ha
Tutun până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 0,5 ha
Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha
   

Animale

Nr. de capete/nr familii de albine

Vaci şi bivoliţe până la 2
Ovine şi caprine până la 10
Porci pentru îngrăşat până la 6
Albine până la 50 de familii
Păsări de curte până la 100

Determinarea venitului net

În cazul veniturilor din silvicultură şi piscicultură venitul net anual se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

În cazul veniturile din activităţi agricole obţinute individual sau într-o formă de asociere din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, iar acolo unde nu sunt norme de venit determinarea venitului net se face în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Normele de venit pe unitatea de suprafaţă (ha), cap de animal, familie de albine pentru perioada 1 februarie 2013 – 31 decembrie 2013 sunt stabilite prin ordonanţa prezentată mai sus, astfel:

Produse vegetale

Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine

Norma de venit

– lei –

Cereale peste 2 ha 449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458
Cartof peste 2 ha 3.488
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697
Tututn peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod peste 2 ha 1.483
Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001
Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 8.033
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709
Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385
Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773
     

Animale

   
Vaci şi bivoliţe peste 2 capete 453
Ovine şi caprine 10 – 50 de capete 23
peste 50 de capete 65
Porci pentru îngrăşat 6 – 10 capete 56
peste 10 capete 177
Albine 50 – 100 de familii 70
peste 100 de familii 98
Păsări de curte 100 – 500 de capete 3
peste 500 de capete 2

 Procedura de calcul a impozitului datorat potrivit normei de venit

Exemplu de calcul pentru sectorul vegetal – exploatatie de 100 ha cereale (grau si porumb): primele 2 ha din grupa cereale nu se impoziteaza, pentru urmatoarele 98 ha se aplica norma de venit de 449 lei/ha, astfel:

Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.002 lei

Impozit = 44.002 lei x 16% = 7.040,32 lei

Exemplu de calcul pentru sectorul animal – exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete: primele 2 capete nu se impozitează, pentru restul de 100 de capete se aplica norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei

Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei

Exemplu de calcul pentru sectorul animal – exploataţie de ovine si caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete: primele 10 capete de animale (oi şi capre) nu se impozitează, pentru restul de 190 de capete se aplica norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:

Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei

Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei

Baza legală:

– Ordonanţa Guvernului nr.8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013;

– Hotărârea Guvernului nr.84 din 6 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/14.03.2013.

DIRECTOR EXECUTIV, EC. CRIN PÂNTEA

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS