Proiectele aprobate de CJ în 15 martie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința de îndată din 15 martie următoarele proiecte propuse de executiv:  Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al orașului Beclean, de trecere a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul orașului Beclean, din domeniul public al orașului Beclean în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud Proiect de […]

Proiectele aprobate de CJ în 11 decembrie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința de îndată din 11 decembrie următoarele proiecte propuse de executiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren, înscris în Cartea funciară nr. 26856 Beclean, proprietate publică a judeţului Bistriţa-Năsăud Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului […]

Ședință de îndată a Consiliului Județean

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud este convocat în ședință de îndată luni 4 decembrie, ora 15.00, în sala de ședințe a Palatului Administrativ. DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă la data de 4 decembrie 2017, ora 15.00 Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; Având în vedere: – adresa nr. IV/22305 din 04.12.2017 a Direcţiei de dezvoltare […]

Ședință de îndată a Consiliului Județean

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud este convocat în ședință de îndată joi 2 noiembrie, ora 12.00, în sala de ședințe a Palatului Administrativ. DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă la data de 02 noiembrie 2017, ora 12.00 Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; Având în vedere: – nota justificativă nr. IIIA/19375 din 01.11.2017 a Arhitectului șef, prin […]

Ședință de îndată a Consiliului Județean

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud se întrunește în ședință de îndată miercuri 11 octombrie, ora 13.00, în sala de ședințe a Palatului Administrativ. DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă la data de 11 octombrie 2017, ora 13.00 Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; Având în vedere: – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 673/2017 privind alocarea unei sume din […]