Actualitate

Planul Urbanistic ”Amenajare și modernizare Piaţa Centrală”, din nou pe agenda Consiliului Local

ACTUALIZARE Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local se află din nou proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală – concurs de soluţii”, anterior respins sau retras de pe ordinea de zi în CL. Municipalitatea dorește să transforme piața într-o zonă de evenimente, de socializare și în obiectiv turistic.

În aceeași ședință din 24 iunie se va dezbate și Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire complex comercial format din Magazin Penny Market şi Magazin mixt Altex”, pe un teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, str. Calea Moldovei nr. 15, beneficiar SC Cometex SRL. 

”Am avut un concurs pentru Piața Centrală, soluţia am cerut să fie transformată în Plan Urbanistic de Detaliu, pentru a fi aprobat de CL, să facem apoi următoarele demersuri: studiul de fezabilitate, proiectul şi celelalte. Piaţa Centrală este un proiect extrem de importantă, dorim să facem o amenajare modernă, europeană, a acestei pieţe. Primul pas este PUD”, a declarat de curând primarul Ovidiu Creţu.

SC Planwerk SRL Cluj-Napoca a realizat varianta câştigătoare a concursului de soluţii pentru amenajarea şi modernizarea Pieţei Centrale, organizat anul trecut de municipalitate în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Transilvania.

Proiectul urmăreşte să transforme Piaţa Centrală, pe o suprafaţă de 2 hectare, într-o zonă pietonală perfect amenajată pentru a găzdui evenimente diverse (spectacole, târguri, spaţiu pentru desfăşurarea unor sporturi), dar şi în obiectiv turistic, zonă de socializare, respectiv de legătură a unui spaţiu pietonal proiectat să devină mult mai vast.

Primarul Ovidiu Creţu estima că în 2016 pot începe lucrările de modernizare a pieţei, iar în doi ani acestea să fie finalizate. După aprobarea Planului Urbanistic urmează realizarea studiului de fezabilitate în vederea depunerii unui proiect cu finanţare europeană. În bugetul local pe anul în curs a fost alocată suma de 50.000 de lei pentru elaborarea documentaţiilor. O dezbatere publică pe tema modernizării Pieţei Centrale a avut loc la Primăria Bistriţa în 19 decembrie 2014.

Planul Urbanistic  de Detaliu are ca obiectiv deschiderea unei noi perspective a Pieţei Centrale, amenajarea unui spaţiu public deschis şi flexibil, pietonalizarea acestuia şi reunificarea spaţială, prin: continuitatea spaţiului pietonal, prin eliminarea parcărilor, a unei părţi semnificative a vegetaţiei şi a unor obiecte sau amenajări amplasate dezavantajos; schimbarea gradată a pavajului, cu piese speciale din piatră naturală, calupuri de granit integrate setului de mobilier urban, pavaj tratat unitar şi corelat cu cel utilizat atât pe strada Liviu Rebreanu, cât şi pe străzile şi pavajele reabilitate recent; amenajarea unui curs de apă integrat în pavaj, cu jeturi dinamice la nivelul pavajului, în partea sudică a Bisericii Evanghelice; amplasarea unei fântâni circulare, în colţul nord-estic al pieţei; reorganizarea plantaţiilor din imediata apropiere a statuii lui Andrei Mureşanu, amplasarea a trei catarge pentru steaguri, pe frontul vestic al parcelei; reorganizarea componentei vegetale, prin amenajarea multifuncţională a zonei nordice cu caracter predominant mineral, iar a laturii sudice, prin amenajarea unei grădini urbane; dezvoltarea în patru dimensiuni a soluţiei de iluminat: iluminat funcţional stradal (pe latura de nord est – prelungirea străzii Gheorghe Şincai), iluminat pietonal (pentru tot restul amenajării), iluminat de ambianţă şi ghidaj vizual, iluminat al clădirilor reper; gruparea locurilor de odihnă (bănci, scaune, mese, cuburi – tabureţi), predominant în perimetrul fostei incinte fortificate; amplasarea unor cişmele la intrarea în piaţă; amplasarea între biserică şi primărie, a unei machete din bronz privind nucleul istoric al oraşului; amenajarea multifuncţională a zonei nord-estice a pieţei, prin reluarea în formă contemporană (pieţe volante, târguri, concerte şi proiecţii de film, diferite alte manifestări sociale), a tradiţiei şi configuraţiei târgurilor din trecut.

Circulaţie

Se urmăreşte pietonalizarea în cît mai mare măsură a pieţei. Pe laturile de est şi de sud este asigurat accesul riveranilor, al vehiculelor de aprovizionare şi a celor de urgenţă, prin intermediul unui carosabil cu sens unic (3m), care se desfăşoară în continuarea străzii Titulescu şi face legătura cu strada Dornei. Capătul estic al străzii George Coşbuc este transformat în fundătură, fiind eliminat accesul auto în piaţă. În zona aferentă sediului primăriei , este propus un acces de tip fundătură dinspre strada Dornei. Pe traseul actualei străzi Dormei este păstrată posibilitatea accesului auto în piaţă, pe o fâşie carosabilă cu sens unic (spre vest), avînd lăţimea de 3,5 m. La capătul vestic al acesteia, o alveolă permite înfiinţarea în viitor a unei staţii pentru transportul public, precum şi staţionarea temporară a autocarelor turistice. În continuarea acestei alveole, spre vest, se propune integrarea în profilul străzii Dornei a unor standuri pentru taxi. În piaţă nu sunt prevăzute locuri de parcare.

Continuitatea spaţiului pietonal

Eliberarea, defragmentarea şi unificarea spaţială şi funcţională a pieţei sunt scopurile principale ale propunerii. Eliminarea parcărilor, a unei părţi semnificative a vegetaţiei şi a unor obiecte sau amenajări amplasate dezavantajos deschide perspective noi şi permite percepţia şi înţelegerea spaţiului pieţei.  Recomandarea amenajării punctului de informare turistică la parterul sediului primăriei (spaţiul de colţ), ca alternativă la amplasarea unui chioşc în spaţiul pieţei, precum şi reamplasarea grupurilor sanitare existente, se înscriu în preocuparea pentru un spaţiu public deschis şi flexibil.

Un rol important în acest sens este jucat de pavajul tratat unitar şi corelat cu cel utilizat atât pe strada Rebreanu, cît şi pe străzile şi pasajele reabilitate recent. Cu excepţia zonei din imediata vecinătate a bisericii (fosta incintă fortificată), se propune utilizarea unui singur tip de calupuri din granit. Trecerea spre pietrişul cu granulaţie mică din zona fostei incinte se face prin intermediul unei limite „moi”. Prin lipsa unei linii puternice de delimitare între cele două tipuri de pavare şi prin înlocuirea acesteia cu o zonă unde cele două texturi se suprapun, se urmăreşte unificarea vizuală a suprafeţei de călcare. Segmentul nord-estic al perimetrului fortificat este marcat suplimentar prin introducrerea unei variaţii topografice: un pachet de trepte, descendent în direcţia bisericii, accentuează local schimbarea de atmosferă.

Elemente istorice

Principala trăsătură istorică a pieţei, dată pînă în secolul 20 de articularea celor două zone cu caracteristici şi roluri complementare, este readusă în prezent şi adaptată cerinţelor actuale: zona tîrgurilor şi fluxurilor pietonale de legătură cu Rebreanu (nord) şi zona fostului cimitir, mai calmă şi marcată de prezenţa vegetaţiei (sud). Repere punctuale cunoscute, dar dispărute, ale evoluţiei pieţei sînt integrate funcţional şi ambiental în organizarea pieţei şi evocate cu subtilitate în amenajarea spaţiului public. Elementele memorialistice primesc, simultan, roluri bine definite în viaţa contemporană a pieţei.

Prin schimbarea gradată a pavajului, în perimetrul fostei fortificaţii se delimitează o atmosferă calmă, cu un parcurs încetinit, şi dominată de proximitatea faţadelor bisericii. Piese speciale din piatră naturală, integrate setului de mobilier urban, oferă informaţii despre poziţia şi configuraţia fostelor construcţii adiacente fortificaţiei. Simpla modificare a direcţiei de dispunere a calupurilor din pavaj face posibilă perceperea amprentelor construcţiilor, fără a afecta continuitatea vizuală a suprafeţei de călcare. Cîmpurile vechilor amprente sînt precizate suplimentar prin poziţionarea şi orientarea banchetelor lungi din piatră pe perimetrul acestora.

Pe traseul canalului care străbătea piaţa pe latura sudică este propus un curs de apă integrat în pavaj. Linia apei, compusă dintr-un element sursă (platformă înălţată cu două praguri) la joncţiunea străzii Rebreanu cu piaţa, un canal semiacoperit şi unul deschis, este însoţită de jeturi dinamice aflate la nivelul pavajului, în zona aflată la sudul bisericii. Pe poziţia aproximativă a vechii aducţiuni de apă (colţul de nord-est al pieţei) este amplasată o fîntînă circulară care mobilează şi împrospătează zona de intrare în piaţă.

Statuia Andrei Mureşanu păstrează poziţia actuală şi este integrată în noua amenajare, în primul rînd prin reorganizarea plantaţiilor din imediata ei apropiere. Trei catarge pentru steaguri sînt poziţionate pe frontul vestic.

Vegetaţie

Reorganizarea componentei vegetale urmăreşte (re)afirmarea celor două zone tradiţionale ale pieţei, fără însă a trasa o delimitare spaţială tranşantă între acestea. Selectarea vegetaţiei actuale păstrate are la bază criterii legate de eliberarea câmpurilor vizuale (în primul rând asupra bisericii şi a fronturilor), de starea şi vîrsta arborilor şi de potenţialul acestora de a articula diferite zone funcţionale ale pieţei.

Zona nordică primeşte un rol multifuncţional şi un caracter predominant mineral. Castanii de dimensiuni mari sînt păstraţi ca elemente solitare care flachează principalul flux pietonal al pieţei (diagonala Dornei-Rebreanu) şi umbresc locuri de odihnă. Latura sudică a pieţei, însorită şi cu un caracter mai retras, beneficiază în continuare de prezenţa arborilor de talie medie pentru a găzdui activităţi cu caracter recreaţional şi ludic: o grădină urbană. Sînt selectate specii cu inflorescenţe şi cromatică bogate. Configurarea acestora în grupuri asociate cu elemente de mobilier şi jocuri de apă, lasă locul unor culoare vizuale neobstrucţionate în direcţia faţadei bisericii.

Iluminat

Soluţia de iluminat se dezvoltă pe patru dimensiuni: iluminat funcţional stradal pe latura de nord-est (prelungirea străzii Gheorghe Şincai), iluminat pietonal pentru restul amenajării, iluminat de ambianţă şi ghidaj vizual, iluminat al clădirilor reper. Conceptul de iluminat se declină spaţial plecând de la o gamă restrânsă de suporţi şi aparate de iluminat, urmărind să realizeze o ierarhizare şi o mediere a noilor funcţiuni ale pieţei. Perimetral, iluminatul este realizat pe stâlpi cu inălţimea de 5 metri (7 plus 17 sisteme de iluminat echipate cu aparate cu LED). Pentru zona centrală s-au utilizat cinci sisteme de iluminat modulare, tip coloană luminoasa cu distribuţie luminoasa flexibilă. Fiecare coloana luminoasă este prevazuta cu 6 blocuri optice cu LED, cu distributii luminoase adaptate pentru obtinerea unui nivel al iluminarii corespunzator functionalitatţii spatiului.

Proiectul de iluminat al traseelor pietonale si auto este intregit prin iluminatul de ghidaj al vegetatiei si cursului de apă, de iluminatul arhitectural al clădirilor care flanchează piaţa şi de cel al bisericii evanghelice. Prin iluminarea discretă cu lumină ascendentă a planurilor verticale create de fronturile clădirilor care delimitează piaţa, scara şi geometria acesteia devin perceptibile. De asemenea, se vor ilumina şi arcadele de pe frontul nord-estic.

Mobilier urban

Locurile de odihnă (bănci, scaune, mese, cuburi-tabureţi) sînt grupate predominant pe perimetrul şi în interiorul fostei incinte fortificate. Prin formă şi material, obiectele primesc un caracter reţinut, dar delimitat cu claritate de fundalul dat de faţadele istorice. Mobilierul e completat cu cişmele amplasate la intrările în piaţă. În zona cuprinsă între biserică şi primărie este propusă o machetă din bronz a nucleului istoric al oraşului.

Activităţi

Zona nord-estică a pieţei primeşte un rol multifuncţional, reluînd în formă contemporană, tradiţia şi – parţial – configuraţia tîrgurilor care aveau loc aici. Poziţia acestei zone flanchează şi deserveşte în mod firesc principalul flux pietonal care traversează şi astăzi piaţa: de la nord-vest spre sud-est, legînd strada Rebreanu de strada Dornei. Prin eliberarea zonei de trafic staţionar, relocarea grupurilor sanitare şi restrîngerea vegetaţiei, se obţine flexibilitatea necesară desfăşurării diferitelor tipuri de evenimente: pieţe volante, tîrguri, concerte şi proiecţii de film, diferite alte manifestări sociale.

1 piata centrala studiu 2 piata centrala studiu 3 piata centrala studiu 4 piata centrala studiu 12 piata centrala proiect 14 piata centrala proiect 20 piata centrala proiect 15 piata centrala proiect

25 comentarii

 • Ieri 21-05-2015 , cu ocazia manifestarilor de ziua eroilor a fost blocat traficul în zona prefecturii , ce a urmat a fost un blocaj pe toate strazile , mă întreb acum dacă se vor mai desființa străzi și se va restricționa circulația în zona prefectură și b-dul Republicii ce se va întâmpla cu acest oras ? . Dacă se vrea ceva frumos și util pentru toți bistrțenii , gândiți la urmările acestor inițiative. Poate această inițiativă ar impune un referendum , mai mult decât pentru soseaua de centură.

 • Pt a putea anula acel spatiu verde de la nivelul solului trebuie compensat cu arbori. Trebuie sa fie cel putin la fel cum era pe timpul lui „Ceasca”. arbori plantati in tot orasul la o anumita distanta, nu arbore , lipsa, gaura si apoi urmatorul. Nu mai sunt simetrici pusi si se observa unde lipsesc. Mai rau este ca s-a pavat sau asfaltat pt a se acoperii locul.

 • Cretu are mintea blocata. Viziunea lui se limiteaza la centrul istoric, restul orasului nu conteaza. El nu stie altceva decat sa taie copacii sa mute statuile dintr-un loc in altul sau sa intoarca pietrele de pavaj de pe o parte pe alta. Acum i-a casunat din nou pe Piata Centrala, dupa ce in urma cu nici 3 ani s-au investit vre-o 5 milioane de euro, cu modernizarea strazilor din Centrul istoric, Dornei, Piata Centrala, Piata Unirii. Apoi solutia propusa pentru sistematizarea a Pietei Centrale prevede prea multe betoane si prea putina vegetatie. In fond Piata Centrala nu trebuie transformata in zona pietonala, fiinca a fost si este o zona pietonala. Sistematizarea Pietei Centrale se poate face mult mai simplu fara sa fie sacrificat parculetul din Piata Centrala cu Biserica Evanghelica in centru, care confera nota de personalitate si identitate a orasului.O zona pietonala nu inseamna numai betoane, fara pic de verdeata. Dimpotriva, accentuarea functiei de socializare presupune pastrarea copacilor si a peluzelor inierbate, si nu inlocuirea lor cu placi de beton. Nimeni nu vine de nebun sa „socializeze” in plina vara in bataia soarelui pe o placa de beton fara vegetatia datatoare de umbra binefacatoare. Asigurarea vizibilitatii catre ansamblul Sugalete si a celorlalte laturi ale Pietei Centrale aceasta se poate realiza mult mai simplu prin eliminarea “Cortului de Cultura” cat si a scenei amplasate exact in mijlocul drumului. De asemenea, trebuie neaparat inlaturata si asa-zisa macheta de lemn a cetatii medievale, care este o porcarie de prost gust amplasata exact langa zidurile Bisericii Evanghelice. In locul acestei machete inutile ar trebui adus bustul lui Rebreanu care a fost aruncat peste gardul CNLR intr-un loc fara vizibilitate, ascuns privirii trecatorilor. Astfel, aceasta opera a sculptorului Romul Ladea, ar ajunge pe viitoarea „Axa Artelor” care uneste Bulevardul Republicii cu Casa de Cultura. In plus, bustul lui Rebreanu, ar fi amplasat, cu fata catre strada Pietonala care-i poarta numele.

 • Domnule primar, nu știu cu ce vă deranjează câțiva castani care au mai rămas cu coroana bogată. Loc de promenadă înseamnă și loc umbrit de canicula verii, când oamenii pot sta pe bănci la umbră, feriți de razele dogoritoare ale soarelui verii. In tari civilizate, arborii cu vârsta marcată de zeci de inele sunt protejați, iar pentru a înlătura pericolul de posibile căderi accidentale sunt protejați cu structuri metalice sau alte soluții. Dar sunt păstrați, pentru frumusețea lor inedită. Știu că de mult vă stau în gât acei copaci și doriți să-i dați jos. Dacă există reâncarnare după moarte vă doresc să ajungeți un biet copac căruia i se taie în fiecare an fie un ram sau chiar coroana, să nu mai puteți să vă hrăniți fiindcă nu mai aveți frunze, să simțiți durerea acestor corpuri vii pe care dv. , prin proiectele dorite numai de dv., le schingiuiți în fiecare an.
  Ce deschidere pentru arhitectura catedralei mai doriți, când în condițiile actuale după defrișări masive ale zonei verzi de acolo nu mai este cazul.
  Ca cetățean al acestui oraș, plătitor de impozite, am dreptul de a mă împotrivi acestui proiect pe zona de tăiere pomi. În rest, totul este O.K.

 • Tara arde si baba se piaptana. In timp ce orasul se sufoca din cauza traficului, primarul a ramas blocat pe „modernizarea” centrului istoric unde mai vrea sa blocheze circulatia pe unele strazi din zona centrala. S-a vazut de ziua eroilor ce porcarie este sa inchizi cateva ore circulatia intr-o intersectie aglomerata din zona Prefecturii, blocand astfel traficul auto in tot orasul. O situatie infernala se intalneste zilnic in zona garii unde circulatia este practic strangulata din cauza liniei ferate care duce spre Bistrita Bargaului, si care in prezent nu permite trecerea intre strada Garii si Tarpiului . De altfel in repetate randuri unii cetateni au lansat chiar ideea devierii caii ferate care duce spre Bistrita Bargaului din gara Bistrita prin zona industriala, ceea ce esta mai greu de realizat. De aceea, o solutie mai realista si posibil de realizat ar putea fi eliminarea tuturor liniilor secundare de manevra care ies din gara spre Unirea, astfel incat sa ramana doar linia principala care duce spre Bistrita Bargaului. Operatiunile de manevra feroviara ar putea fi mutate in partea de vest a garii prin construirea unui triaj intre pasarela veche si pasarela noua. Tot aici, in zona fostei Intreprinderi de Morarit si Panificatie ar putea fi mutata si activitatea CFR marfa si transcontainer din gara Bistrita care ar putea fi amenajata precum Gara de Nord din Bucuresti in care intra si ies doar trenurile de calatori.
  In felul acesta s-ar putea deschide circulatia auto prin trecere la nivel intre Strada Garii si Tarpiului. De asemenea ar putea fi amenajata o trecere la nivel si in zona strazii Romana, ceea ce ar fluidiza si mai mult circulatia auto in zona.

  • Nu prea esti la curent cu PUZ-urile aprobate, de ex. Centru intermodal strada Garii, strada Tarpiului, cu platforma peste calea ferata si scoaterea transportului interjudetean de persoane pe centura, se creeaza si o trecere peste CF…
   Cat priveste postarea de azi, cu centrul istoric, am a zice doar atat, se crucesc si aia de la Beclean… ia auziti ce zicea d-nul Primar prin 20.nov.2012 cand s-a receptionat reabilitarea strazilor din Centrul istoric : „Este cea mai bună lucrare de reabilitare străzi în municipiu pe care eu le recepţionez de când sunt primar.” (http://www.timponline.ro/primarul-ovidiu-cretu-incantat-de-calitatea-lucrarilor-de-modernizare-a-strazilor-din-centru/). Valoare lucrare de asfaltare 6.843.215,33 lei. Dupa nici 3 ani se strica asfaltul si se pun pavele… Alti bani alta distractie…

 • Care oras e sufocat de circulatie? Cred ca nu locuiti in Bistrita. Daca astepti 30-60 secunde la o intersectie in Bistrita e mult. Probabil nu ati iesit demult din oras, dar va spun ca Bistrita o duce destul de bine. Problema este ca avem aproape 40.000 autoturisme la 71.000 locuitori. Cred ca multi dintre domniile voastre ar putea sa mai mearga si pe jos sau sa foloseasca o bicicleta, chiar si asa in conditiile in care nu avem piste pt biciclisti.

  Cat despre copacii din centrul orasului, sincer, decat sa stau sa ma uit la iarba si la parcarile din jurul bisericii evanghelice, mai degraba vreau sa vad o transformare radicala a acelei zone.

 • dle primar, nu vrem acest proiect. vrem mai multe artere de circulatie auto, asfaltate si nu pline de gropi si de santuri, cum este actuala Kogalniceanu. Dimineata trebuie sa ne lasam copiii la scoala si apoi sa ajungem la timp la serviciu. Bulevardul este paralizat dimineata, se circula doar pe Decebal si pe Dornei. ati facut un studiu sa vadeti ce impact ar avea inchiderea circulatiei pe Dornei? politia rutiera ce parere are?
  Hai sa inchidem tot orasul, sa lasam masinile in Livezile si in Crainimat si sa circulam pe jos.

  • În completarea programului cornuleț cu lapte ar trebui probabil înființat și programul „o limuzină pentru fiecare copil”. Dacă și în Bistrița e nevoie să duci copiii cu mașina la școală nu știu ce să mai zic. Soluția nu e extinderea traficului auto ci îmbunătățirea transportului în comun și extinderea zonelor pietonale.

 • Dupa ce a castigat titlul de Bistrita oras verde, acum Primaria doreste sa-l castige si pe cel de oras gri ….cu nuante de maro !

 • Stimati bistriteni. Dintre D-vs nici unul nu ati fost la dezbaterea publica de la primarie, cu ocazia prezentarii proiectului. Sunt cel putin in tema cu ce s-a prezentat acolo. Am avut si o interventie destul de transanta, cerandu-i D-lui primar sa nu sacrifice arborii si iarba. Este vorba de taierea a 104 arbori, din care 71 de aliniament. I-am numarat, ii stiu pe specii. Se doreste dalarea intregii zone, desfintarea perimetrelor inierbate, desfintarea celor doua mari rondouri cu flori, desfintarea toaletelor publice ,in care primaria a investit acum 2 ani, 50.000. Euro. O modernizare a acestor alei, a fost facuta pana acuma. S-au pus dale, borduri si banci noi. Nu este necesar sa se sparga o suma uriasa, si sa tina un centru blocat 2 ani. Este f. mult. Ma intreb daca CURTEA de CONTURI nu se sesizeaza la asemenea aspecte, privind pradarea banilor publici. Ma intreb, cand are de gand Primaria B-ta sa respecte LEGEA 24 a SPATIILOR VERZI, care nu permite sub nici o forma, schimbarea destinatiei acestor terenuri, si sacrificarea arborilor de aliniament, in speta tei si castani. Sa vedem daca GARDA de MEDIU si APM vor da avize de mediu. Daca o fac, inseamna ca incalca si dansii legea.

  • Va apreciez dnle. Balan cum cu vehementa sustineti punctul dvs de veder chiar si cind aveti o majoritate in fata care vede lucruri altfel.
   Imi permit se va corigez la un punct. La WCuri este vorba de relocare nu de dezfintare.
   Spatiu verde existent momentan, mai ales cel cu iarba nu vad asa valoros de cit arbori, indiferent daca ar fi si nou plantati.
   Proiectul mi se pare laudabil in urmatorele aspecte.
   1) Scoate trafic si masiniile din centru si transforma piata centrala chiar in ceva mai frumos si un loc unde poti merge cu placere. Adica nu o parcare mare si o mare harababura de kitschuri.
   2) Monumentele historice vor fi scoase in evidenta, vizibile si mai interesant pentru un centru vizitat de turisti.
   In locul dvs. totusi asi incerca nu doar prin atacuri se schim lucrurile ci prin pragmatism se propun modificari. Macar, daca oricum nu aveti o majoritate se opriti lucruriile, se puneti eforturi se introduceti citeva idei proprii. De exemplu modificarea proiectuli prin introducere, de exemplu spatiu verde pe verticala pe insule in loc de fantani artificiale sau crestera numarul de copaci in proiect sau prin cerere de substituire a spatiul verde pierdut prin crearea spatiului verde in alta parte a orasului unde momentan sint ruine industriale sau ale comunismului. Centrale termice abandonate etc. care pot fi transformate in mici oase verzi. Stiu ca spatiu este valoros dar calitate de viata insemnea se ai ambele feluri de locuri, cele verzi de relaxare si cele tipic viu, de centru orasului unde sincer cred ca idea de a schimba in zona eliberat de trafic este una laudabila. Astept cu nerapdare si proiectul de transport in comun gratiut si verde plus trasee pentru biciclete.

 • D-le WALTER : ma bucur ca ma apreciati. Si eu va admir ca sunteti german, si ati ales Romania ca tara unde traiti si munciti. In schimb ,ma astept de la D-vs, tocmai ca sunteti german, sa vreti si sa acceptati ca legile sa fie respectate si de D-vs , si nu comentate. In privinta pastrarii spatiilor verzi, nu sunt in minoritate, pt. ca tot mai multi romani, incep sa inteleaga rolul estetic si benefic al naturii pt. ei si copii lor. Administratia mai trebuie sa-si insuseasca aceste legi, pe care de fapt le incalca cu mare usurinta. De aceea avem cea mai corupta clasa politica si administratia cea mai ineficienta din UE, pentru ca totul se voteaza politic, si STATUL Roman prin oamenii sai, sunt primii care incalca toate reguluile. Mai aratati-mi o tara UE cu 60 de parlamentari care au dosare penale, si un guvern in care pana nu demult, jumatate din ministrii erau cercetati si verificati de DNA. Pana una alta eu vreau sa traiesc NEMTESTE dupa reguli stricte din UE, si daca avem un presedinte SAS, vreau LUCRURI BINE FACUTE !

  • Unde am zis sa se incalce legislatia? Si are clasa politica asa in general cu proiectul asta? Sigur putem devia subiectul, dar raman de parere ca trebuie mai mult pragmatism si de la cei care pun deget pe rani. De azi pe maine nu se va schimba clasa politica si dovada drept si vizibil este ca doar omeni ca si noi, cam depasiti de tinerete se agit.
   De cite ori citesc comentari la comentari mei am impresia ca ori vorbesc chineza sau omeni nu citesc nici macar propunerile si sar direct cu generalisme la atac. Incet, incet imi devine mila de primar care totusi vrea se schimbe ceva dar in loc de argumente si ajutor pragmatic si convingator se lupte cu omeni care generalizeaza ca si depresivi care cauta rau in orice si in lucruri bine facute.
   Uitete dnle Balan, sambata am fost in parc, la care tot dvs. erati revolat mai intii cum se face si pe urma l-ati laudat. Ca si parcul este un lucru bine facut, ca si senzuri giratorie, fluidarizare de trafic si alte citeva chestii, de exemplu refuz de a suporta pe Gloria in faliment.
   Sigur sint si multe negative, oua, struti, mere multe, copaci taiati sau masacrati. Iar nici primarul nu este doar negru sau alb cum nu tot ce este verde, este prieten cu mama natura.

 • La concursul de soluţii organizat de Primăria Bistriţa pentru modernizarea Pieţei Centrale au intrat în competiţie cinci propuneri de proiecte si ca de obicei, a fost aleasa cea mai tampita solutie. In varianta aleasa Piata Centrala arata oribil cu prea mult beton si cu banci la soare. Ar trebui prezentate toate cele 5 propuneri de proiecte intrate in competitie, si bistritenii sa poata alege, pentru ca Bistrita este orasul lor si nu a unui singur individ care vremelnic este primar.

 • Domnul Cretu ar face bine sa se ocupe de treburi mai serioase, dar cind cei din jurul sau nu il trag de maneca se pare ca ce viseaza noaprea vrea sa faca ziua ….

  in alta ordine de ideii domnul primar a fost solicitat de o parte a consilierilor sa retehnologizeze statia de epurare si nici cu aceasta propunere nu a fost de acord….

  ….oare sa „dedulcit ” la acest parfum minunat ?

  …stim ca locuieste in imediata apropiere a „distileriei de parfum”…

  …..sa fie vreo legatura intre „moleculele eterice” si felul in care judeca si apoi ia decizii…. ?

 • DEDULCIRE LA MIROSURI
  Edilul nostru si-a facut casa cat mai aproape de statia de epurare ( Fabrica de parfumuri ) asadar plecand de aici prin puterea obisnuintei (ca a doua natura umana) nu suporta alte parfumuri ( tei, castan salcam etc… din parcuri ) care au devenit inervante pentru un nasuc fin…de primar!

 • Eu nu imi doresc mai multe artere de circulatie. Dimpotriva, daca ar fi dupa mine ar trebui inchis tot centrul istoric. Sa se invete posesorii de BMW si alte masini de lux sa umble pe jos. TI-e mai mare rusinea sa-i vezi cum vin cu jeep-urile pe pietonal pana langa mesele de la terasa. As inchide pietonalul si as pune in 3 sau 4 puncte statii de biciclete care pot fi inchiriate. Sa mai scada burtile la barosani!

 • Sincer, cum arata in momentul de fata zona centrala, e dezolant. Avem un pietonal, plin de terase, cu 4 sau 5 bani si avem zona dinmprejurul bisericii evanghelice, unde putem regasi alte 10 banci. In rest, iarba si copaci, adica spatii verzi, dar pe care nu le poti calca. Prefer sa se faca ceva in stilul pietei Matei Corvin din Cluj-Napoca. Un spatiu aerisit, care imbina si zone verzi. Bistrita asta arata la fel ca acum 50 ani. Voi nu v-ati saturat?

 • astia sunt chiar prosti, sa inlocuiesti spatiul verde cu dale de beton este o mare prostie, ar trebui sa iesim cu toti cei care iubim natura si sa protestam contra prostilor care fac ce vor in orasul asta, ei inlocuiesc iarba cu piatra pt ca e vorba iar de bani… iar se duc banii nostri pe ideile prostesti ale unor indivizi cu nod la gat….. cat prostie

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS