Actualitate

Anumite categorii de elevi mai au la dispoziție câteva zile să se înscrie în Programul ”Bani de liceu”

În anul școlar 2021-2022, Ministerul Educației va continua derularea Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, conform legislației în vigoare destinat elevilor care urmează, la cursuri de zi , liceul sau învățământul profesional – şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din
sume alocate de la bugetul de stat.

Calendarul de desfășurare al programului este următorul:

 • 15 septembrie – 25 septembrie – depunerea cererilor pentru Programul național de protecție socială „Bani de liceu”
 • 26 septembrie – 15 octombrie – efectuare anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse
 • 25 septembrie – 16 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat
 • 17 octombrie – afișarea pe internet a listei beneficiarilor
 • 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestațiilor
 • 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor

Beneficiari ai programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii (iunie, iulie, august 2021) este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. Conform unor pagini web ale unor licee, elevii au nevoie de:

 • Cerere de sprijin financiar semnată de elev şi de reprezentantul legal (cerere tip), care se înregistrează la secretariat la depunerea dosarului;
 • Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului (se prezintă şi originalul, pentru a trece pe copie „conform cu originalul” sub care semnează atât primitorul cât şi solicitantul);
 • Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei (se prezintă şi originalul, pentru a trece pe copie „conform cu originalul” sub care semnează atât primitorul cât şi solicitantul);
 • Actele doveditoare în original privind venitul brut pentru lunile iunie, iulie și august.
 • a. Adeverinţă de venit brut pentru lunile iunie, iulie si august;
  b. Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie si august, pentru părinţii pensionari;
  c. Cupon pensie urmaş (în caz de deces a unuia sau ambii părinţi) pentru lunile iunie, iulie şi august;
  d. Adeverinţă de venit agricol brut (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) pentru lunile iunie, iulie şi august;
  e. Anchetă socială pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei efectuată de autorităţile locale după procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (pentru lunile: iunie, iulie şi august 2021); cu modificările și completărilor ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1010/2006.
 • Hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată);
 • Cupoane de ajutor şomaj pentru lunile iunie, iulie si august, pentru părinţii şomeri;
 • Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinţii care nu au nici o sursă de venit în lunile iunie, iulie si august (iar dacă au lucrat parţial în aceste luni se completează cu adeverinţă de venit brut);
 • Declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu sunt elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit;
 • Orice alt document, care atestă obţinerea unui venit brut în lunile iunie, iulie si august (cu excepţia alocaţiilor şi burselor sociale);
 • Certificat de la ANAF (iar pentru elevii din mediul rural de la Primărie), care să ateste venitul brut obţinut din prestări servicii, alte activităţi şi terenuri agricole;
 • Adeverinţe de elev şi student pentru copii aflaţi sub întreţinere.
 • Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical doar dacă este cazul: (orfan de ambii părinţi, bolnav de TBC si se afla în evidenta dispensarului şcolar, ca suferă de diabet, o boala malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, ca suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei.);

Dosarele se depun până îm 25 septembrie 2021

În anul școlar trecut, 705 elevi din Bistrița-Năsăud au primit bani de liceu.

Actele normative care reglementează desfășurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naționale, adresa: https://www.edu.ro/bani-de-liceu

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS